RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                    't Rijsoords

'K  
'k ik
'k hè ik heb
'k hè nie ik heb niet
'k hè tat ik heb dat
'k mô, 'k mot ik moet
'k wens ie ik wens u